Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Patagonia cyn y Cymru

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 19 o 38 Blaenorol    Nesa

Enwau a chostau teithio ar fws yn 1931
Enwau a chostau teithio ar fws yn 1931 

Dyddiad cyhoeddi : 25-01-2012

Hits : 1195

Enwau a chostau teithio ar fws yn 1931 rhwng Caerbnarfon a'r Fron, neu Cesarea neu Upper Llandwrog!
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 28-01-2012
Dwi'n credu mai o gwmpas SH504559 mae Afon reil. Mae 'na gyfeiriad at Pont Reil ar wefan Cyngor Cymuned Llandwrog http://www.llandwrog.org/LlwybrFootpath46.html
Mae reil yn golygu 'rail'. Mae yma olion rheilffordd chwarel neu inclen yn croesi o dan y ffordd ger ty y diweddar Twm Trombone.

Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 26-01-2012
Llun mwy a chliriach o'r un gwreiddiol. Yr enw Afon Reil sydd o ddiddordeb yma, yn sicr mae o rhywle ar y ffordd sy'n mynd o Rosgadfan i'r Fron. "Watch this space"!


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery