Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cigfran

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 17 o 38 Blaenorol    Nesa

An Blascaod Mor
An Blascaod Mor 

Dyddiad cyhoeddi : 30-01-2012

Hits : 1111

An Blascaod Mor ne'r Flasged Fawr, ynys oddi ar arfordir gorllewin swydd Kerry iyn yr Iwerddon, cartref Tomas O'Crohan 1856 - 1937. awdur The Islandman (OUP).
"to set down the character of the people about me so that some record of us might live after us, for the like of us will never be again"
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery