Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cigfran "Stealth Mode"

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Artist Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 14 o 14 Blaenorol

Lleuad ar ben goden
Lleuad ar ben goden 

Dyddiad cyhoeddi : 16-11-2011

Hits : 991

Y Lleuad yn frigau'r goeden bore Mawrth 15ed Tachwedd 2011. Bore sych braf ac yn ryfeddol o gynnes.
Ty Capel Bethel, Golan.SH533 416
Cyfrannwyd y llun gan Tom Jones

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol


Powered by Comdev Photo Gallery