Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwyfyn: clai'r waun Xestia castanea

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 14 o 38 Blaenorol    Nesa

Bedd William Williams
Bedd William Williams 

Dyddiad cyhoeddi : 15-01-2012

Hits : 1207

Bedd un o dywysyddion Eryri ym mynwent Nant Peris 13 Ion 2012.
Cyfrannwyd y llun gan DB


Tynnwyd y llun ar ymweliad i geisio gweld yr haul yn tywynnu ar dwr yr eglwys am y tro cyntaf yn 2012 (gweler Bwletin 47: http://llennatur.com/files/u1/Cylchgrawn47.pdf) - ond gormod o gymylau!
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : DJ
Dyddiad : 15-01-2012
Llsenw WW oedd "Will Boots" n ôl Dewi Jones yn BGS

Enw'r awdur : Dewi Jones
Dyddiad : 15-01-2012
"Williams Williams (1805-1861) the Botanical Guide was rumoured to have planted Irish specimens of the Killarney fern in the Snowdon district prior to the discovery made by Rowbotham in 1863, and James Britten (1846-1924) who was aware of this claimed that the fern was known by some to grow in two localities in Caernarfonshire as far back as the 1830s. Britten prepared a list of plants for publication in Jenkinson's Practical Guide to North Wales in 1878 and has this to say on the Killarney fern. 'This rare and beautiful fern exists in the Snowdon district; but the exact locality is known to very few, and is wisely kept concealed'. Charles Babington records in his journal an entry dated 17 July 1832 that he spent the day examining the rocks in the vicinity of Dolbadarn Castle near Llanberis in a vain attempt to find the Killarney fern that had been mentioned as growing there". The Botanists and Guides of Snowdonia (Gwasg Carreg Gwalch)


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery