Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Tormaen melyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> CREIGIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 11 o 54 Blaenorol    Nesa

tyllu twll pler
tyllu twll pler 

Dyddiad cyhoeddi : 29-01-2015

Hits : 477

Llun allan o Canrif y Chwarelwr gan Emyr Jones yw hwn- hanes Chwarel Dinorwig.
'Twll pler'-neu 'twll torri cefn' y gelwir hwn, sef twll fflat. Rhaid cael ychydig o rediad ynddo er mwyn hwyluso'r gwaith o 'bowdro'. Daw'r cyflenwad aer o'r bonc uwchben.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Gan mai ar waelod y sinc y mae'r tyllwr nid oes angen 'rhaff am ei glun'. 'Cefnau milgwns' y gelwid y toriadau yng ngwaelod y graig ar y dde i'r tyllwr.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery