Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Coden y coed

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 8 o 110 Blaenorol    Nesa

Eira 1978 ar y ffordd i Garmel
Eira 1978 ar y ffordd i Garmel 

Dyddiad cyhoeddi : 01-11-2015

Hits : 371

Diolch i Don McKewon am gael defnyddio'r llun yma, o dudalen Facebook " Crosville Buses". Yn ol Don tua 1978/79 tynnwyd y llun, ger Greenbank Carmel, ar y ffordd i Garmel o'r Groeslon. Mae llun yn profi ei fod ar ol 1976 oherwydd rhif cofrestru'r bws (llythyren P ar y diwedd). Eddie Owen oedd wrth y llyw.
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Tywyddiadur
Dyddiad : 08-11-2015
gaeaf 1978-9 yr oeraf ers 1962-3 ond yn wahanol yn un nodwedd - sef bod parhad y barrug a'r eira wedi ei dorri gan nifer o gyfnodaubyr on pwysig o dywydd mwyn - felly llai o adar yn marw


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery