Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ermin, neu garlwm gwyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > Tywydd - digwyddiadau arbennig Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 31 o 227 Blaenorol    Nesa

Yr Wyddfa dan rew
Yr Wyddfa dan rew 

Dyddiad cyhoeddi : 27-10-2015

Hits : 284

A few of us ventured onto an icy Snowdon today, the weather was fantastic, brilliant sunshine in clear freezing conditions (until 1pm!). We managed to pick a couple of black bin bags of rubbish on the way before heading back for tea and buns in the office. Loads of crazy people out in trainers and pumps, bonkers!!
Cyfrannwyd y llun gan Keith Hulme >> HM

Tynnwyd y ddau lun o lwybr PyG ar 4 Ionawr [2015] fel mae Keith yn ei grybwyll yn ei nodyn isod - "an icy Snowdon today" ac wedi ei anfon ar 4 Ionawr. Mi oedd yn hynod o glir, ond gan ei bod mor llithrig o dan draed ddaru ni droi'n ôl ar y gyffordd rhwng Llwybr PyG a Llwybr y Mwynwyr, er bod criw o hogiau (o dras Pakistani/Indiaid) heibio i ni gna sgrialu a llithro i bob cyfeiriad mewn 'trainers' a 'jeans'! HM

H
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Haf Meredydd
Dyddiad : 27-10-2015
Tynnwyd y ddau lun o lwybr PyG ar 4 Ionawr [2015] fel mae Keith yn ei grybwyll yn ei nodyn isod - "an icy Snowdon today" ac wedi ei anfon ar 4 Ionawr. Mi oedd yn hynod o glir, ond gan ei bod mor llithrig o dan draed ddaru ni droi'n ôl ar y gyffordd rhwng Llwybr PyG a Llwybr y Mwynwyr, er bod criw o hogiau (o dras Pakistani/Indiaid) heibio i ni gna sgrialu a llithro i bob cyfeiriad mewn 'trainers' a 'jeans'!

H


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery