Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Tannau yn ardal Rhyd Ddu...

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Ffwng Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 55 o 281 Blaenorol    Nesa

beth
beth 

Dyddiad cyhoeddi : 02-12-2015

Hits : 330

Fe dynnais y llun yma yn yr ardd yn Llandudno ar yr 11eg o Dachwedd, 2015,ond 'doedd gen i ddim syniad beth oedd.
Gyda chymorth Debbie Evans (a Duncan) cefais yr ateb isod
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


The photos look like Inkcaps – Coprinus species. They ‘could’ be Coprinellus micaceus, Glistening Inkcaps but I can’t see the tiny white granules which are present on young fungi, so I can’t say for certain which species. The granules could have been lost in all the rain. These Inkcaps appear suddenly, growing near broad-leaved trees or on stumps etc. They are very ephemeral and disappear just as quickly as they arrived.  Debbie Evans

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery