Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Bras y Cyrs

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Aderyn Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 423 o 1876 Blaenorol    Nesa

glas y dorlan, Aberogwen
glas y dorlan, Aberogwen 

Dyddiad cyhoeddi : 12-10-2015

Hits : 1045

Glas y dorlan, Aberogwen, Hydref 2015) (manylion i'w cadarnhau
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : casglwyd gan Ifanwy Rhisiart
Dyddiad : 21-11-2015
O gyfrinach cilfachyn - hy y teifl
Tylwyth Teg y dyffryn
Garreg las dros gaerog lyn,
Ergydliw ar gaeadlyn
Ithel Roberts

Rhyfeddais, sefais yn syn - i'w wylio
Rhwng yr helyg melyn.
Yna'r lliw yn croesi'r llyn, -
Oedais, ond ni ddaeth wedyn
Trebor Roberts

Efallai, wrth sefyllian, - y gweli
O geulan yn hedfan,
Yn syth o dwll, saeth o dân
A dery darged arian
T Arfon Williams

Yn eurlas gerllaw'r dorlan - ymroliai
Yr amryliw syfrdan;
Holltwr dŵr, llatai'r daran,
A'i lach daer fel fflach o dân.
Alan Llwyd

Yr olaf o bedair pennill:
Anghofiais holl ysblander
Ymerodraethau dyn,
Yn ymyl godidowgrwydd
Campeaith dy liw a'th lun......
ID Hooson

Gwelais ei liwiau gwych
yn llewych yn y llyn,
yn gwylio hud anhygoel hwn
y safwn innau'n syn.
Rhyw eiliad fer o weld a fu
a'r glas ysblennydd yn ei blu......
Alan LlwydYchwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery