Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Y tymheredd dros gyfnod diffyg 11 Awst 1999

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > pryf (chwe choes) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 91 o 1032 Blaenorol    Nesa

Leptoglossus occidentalis
Leptoglossus occidentalis 

Dyddiad cyhoeddi : 08-10-2015

Hits : 412

Hwn wedi hedfan i mewn i sywddfa Cyngor Gwynedd tua 13:30 dydd Mawrth Hydref 6 2015.
Cyfrannwyd y llun gan Siân Williams


It looks rather like that alien conifer bug [Leptoglossus occidentalis] that one of your relatives recorded in Birmingham a couple of years ago John Bratton
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Duncan Brown
Dyddiad : 08-10-2015
Ar ol trafod yng ngrwp enwau CELL:
TARIANBRYF HA^D CONWYDD

Enw'r awdur : Mike Howe (CNC)
Dyddiad : 08-10-2015
Not a species I’ve encountered although the map on NBN shows it to be widespread in southern Britain, and heading north.

https://data.nbn.org.uk/Taxa/NHMSYS0020476639/Grid_Map


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery