Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


GWYFYN: gwyfyn cennog Dichonia aprilina

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Bywyd Cefn Gwlad Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 72 o 439 Blaenorol    Nesa

"Gwella" tir ffridd Ystumaner 1978
"Gwella" tir ffridd Ystumaner 1978 

Dyddiad cyhoeddi : 08-06-2015

Hits : 525

Copi o hen sleid gyda'r capsiwn "Hillside 'improvement@ near Ystumanner Merioneth 3 Mar 1978" "Llun 2 [mewn inc gwahanol]" a' label dyddiad yn dweud MAR 78. Gwerth ail dynnu'r llun heddiw.
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Olion gwella'r ffriddoedd dan nawdd y grantiau hael a dalwyd yn y cyfnod.
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Duncan Brown
Dyddiad : 08-06-2015
Mi welwch y gwella amaethyddol yn gwyrddni ar y llethr o gymharu â chochni'r rhedyn.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery