Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Eithin man caws llyffant.

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 21 o 38 Blaenorol    Nesa

Aberfan
Aberfan 

Dyddiad cyhoeddi : 03-01-2012

Hits : 1084

Dyma un o'r lluniau mwya' trist 'rwyf wedi tynnu erioed. Y fynwent yn Aberfan er cof am y drychineb fawr honno yn 1966. Tynnwyd y llun y Mai 1970.
Cyfrannwyd y llun gan Bryan Jones


Dechreuais fy ngyrfa yn y Gwasanaeth Tan yn 1966 ac ar ol tua dau fis ynddo, digwyddodd y gyflafan yna yn Aberfan. Cafodd tua hanner dwsin ohonom ein hanfon o Sir Gar i gynorthwyo yno. Dyna wers enfawr, a thorcalonus i bob un ohonom ac mae yn byw yn y cof hyd heddiw. Cymerodd pedair blynedd i mi fynd yno eto a thynnu y llun uchod.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery