Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


larfa un o'r teulu Geometridae LINDYS Y GWYFYN BRITH

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 13 o 110 Blaenorol    Nesa

Ac fe ddaeth cawod o law trwm
Ac fe ddaeth cawod o law trwm 

Dyddiad cyhoeddi : 29-10-2014

Hits : 414

Diwrnod o gyfnodau glawiog ynf Nghor y Cewri Awst 2014. Ychydig ar ol hyn, pawb yn ei sgrealu hi am y bysus.
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Gerallt Pennant
Dyddiad : 30-10-2014
Llun gwych Ifor, f8 a bod yno pia hi!

Enw'r awdur : IW
Dyddiad : 30-10-2014
amser 12:20ish dyddiad 24 Awst 2014


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery