Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cymylau orograffig ar Foel Eilio

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 38 Blaenorol    Nesa

Alisa ac Erin yn astudio a chofnodi gwyfynod
Alisa ac Erin yn astudio a chofnodi gwyfynod  

Dyddiad cyhoeddi : 21-04-2013

Hits : 881

Diwrnod bioflits ym Mharc Dudley Waunfawr efo Duncan, 20 Ebrill 2013.

Mae cofnodi popeth yn eithriadol o bwysig, PAM...............?

Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams


Pam cofnodi? Mae cwmni Cofnod yn casglu data am oll rywogaethau sy'n bodoli yn y Gogledd, nid yn unig am resymau amgylcheddol. Mae cynhorau sir, asiantau cwniau adeiladu a pheirianaeth sifil yn cael data i weld os oes yna rywogaethau prin mewn ardal ble mae yna ddatblygiad ar y gweill. Os bydd tysiolaeth gan Cofnod am unrhyw rywogaeth prin, yna bydd riad i'r datblygwyr newid eu cynlluniau neu ohirio'r datblygiad er mwyn cadw'r rhywogaeth hwnnw'n ddiogel. Mae yna gwmni yn y canolbarth a'r De yn gwneud yr un gwaith. Cyfrifoldeb pob un ohonom yw cofnodi, ac mae C.E.Ll drwy prosiect Llen Natur yn pasio'r cofnodion o wefan Llen Natur i Cofnod.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery