Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwylan Toronto

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 19 o 28 Blaenorol    Nesa

Ar Draeth Porth Neigwl
Ar Draeth Porth Neigwl 

Dyddiad cyhoeddi : 24-03-2014

Hits : 572

Gwelais rhain ar draeth Porth Neigwl ddoe,heb sylwi arnynt o'r blaen ac ddim yn gwybod beth ydynt,Tybed allwch ddweud wrthyf bethj ydynt os gwelwch yn dda.
Cyfrannwyd y llun gan Netta Pritchard


http://www.llennatur.com/oneadmin/photogallery/gallery.php?photo=cwn-m%C3%B4r-Porth-Neigwl&category_id=72&parent_id=72&photo_id=1216&frompage=searchphoto&start=0&searchby=bytitle&seachcat=40&searchkey=gwyrain

Gallaf fentro mai gwyrain (goose barnacles) yw rhain. Cliciwch ar y ddolen uchod i weld eu hanes yn Oriel Llén Natur neu chwiliwch eich hun am gwyrain yn yr Oriel  Gol

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery