Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


cwch clinker 6

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - hanes Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 10 o 21 Blaenorol    Nesa

Arfbais Llwydiaid Rhiwgoch
Arfbais Llwydiaid Rhiwgoch 

Dyddiad cyhoeddi : 24-04-2011

Hits : 800

Cartref hynafol teulu’r Llwydiaid oedd Rhiwgoch, Trawsfynydd, a’u hachau’n ymestyn yn ôl i Llywarch ap Brân, Arglwydd Menai, sefydlydd yr ail o Bymtheg Llwyth Pendefigaidd Cymru, trigai yn Ynys Môn yn y ddeuddegfed ganrif. Sequere justitiam et invenias vitam, yw’r arwyddair - dilyner gyfiawnder i ddarganfod bywyd . Disgrifir yr arfbais fel, “Arian, rhwng tair brân hefo ermin yn eu pigau, gyda cheibr du?, sef arfbais Llywarch ap Brân.
Cyfrannwyd y llun gan Keith


Dwi'n trio cael hanes yr arfbais tebyg i hwn (hon?) a welais ym Mrynddu, teulu'r Bulkeleys - gwylier y gofod! Oes yna reswm i feddwl mai brain coesgoch sydd ar yr arfbais tybed? DB
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery