Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Morfil Asgellog Llwyd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 2 o 38 Blaenorol    Nesa

Arwydd Ffordd
Arwydd Ffordd 

Dyddiad cyhoeddi : 09-02-2016

Hits : 437

Mae hwn ar ffordd Abererch o Bwllheli
Cyfrannwyd y llun gan Netta

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Netta Prichard
Dyddiad : 10-02-2016
Gweld yr arwydd wnes a meddwl nad oes llawer iawn ohonynt o gwmpas erbyn hyn gyda enw 'r hen sir Gaernarfon arno [y cylch yn y canol].


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery