Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Caelogyne cristata

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 11 o 38 Blaenorol    Nesa

Arwydd pentref
Arwydd pentref 

Dyddiad cyhoeddi : 03-11-2013

Hits : 782

Mae bron pob pentref yn Norfolk gyda arwydd arbennig sydd yn rhoi darlun neu ddisgrifiad o hanes y pentref. Arwydd pentref Blakeney yw hwn, harbwr bychan ger Cley Next the Sea.
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor
Dyddiad : 03-11-2013
Ynys Ddu yw ystyr yr enw yma.
bl�c hen saesneg am ddu a ēg Enw Angliaidd am ynys neu lle sych efo tir gwlyb o'i amgylch. (ff.EPNS)


[Difyr iawn Ifor, diolch]

Enw'r awdur : Alun Williams
Dyddiad : 03-11-2013
Dyma wybodaeth a gefais o'r we am yr arwydd : The Blakeney village sign shows a ship and a fiddler with his dog. The ship refers to the nautical history of the village. The legend of the fiddler and his dog is that they went to explore a mysterious tunnel leading from the Guildhall. Gradually the fiddler’s music became fainter and fainter as he went deeper into the tunnel, and eventually nothing could be heard; he and his dog were never seen again. Rumours abound that Blakeney is honeycombed with old smugglers tunnels and in 1976 a tunnel was exposed in the White Horse Hotel yard.
Beth fyddai ar arwydd eich pentref chi ?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery