Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


corhwyaid

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 17 o 110 Blaenorol    Nesa

Aurora Trawsealis
Aurora Trawsealis 

Dyddiad cyhoeddi : 03-03-2014

Hits : 811

Yr aurora dros Trawsfynydd nos Iau 27/02/14. [GOLEUNI'R GOGLEDD AWRORA BOREALIS]
Cyfrannwyd y llun gan Keith O'Brien


 
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Tarian Y Gweithiwr 10 Ionawr 1879 Ioan Afan
Dyddiad : 28-12-2014
Y GOLEUNI GOGLEDDOL.

Wir eirian yw'r Aurora-Borealis,
Bur haelwych olygfa;
Rhyw lewyrch wir oleua,
Welid ar rudd gwlad yr ia.

Liwiedig oleuadau-a welir
Yn heulo'r wybrenau;
Lliwiau clir gwelir yn gwau,
A dynir gan drydanau.

Bont odiaeth o baent hudol-o law Ion,
0 liw aur a bywiol;
A ffrydiau aur hoffredol-yn codi,
Yn hardd oleuni, yn wir ddilynol.

Duw mewn rubanau o dán - arwisgai
Mewn rhwysg y nef eirian [sic];
Neu haeddfawr amyneddfan — y Duwdod
Yn gywir hynod yn hygar anian.

Deddf iesin da ddyfeisiad, - ar ddyfais
O'r ddwyfol gynulliad;
Sydyn ceir rhyw osodiad - weithian,
A edw allan, neu ryw dywylliad.

Aur emawg banorama - y Duwdod,
A didwyll olygfa;
Adweinir yn awr, mae dyna
Amod yr Ion yn myd yr ia.

Motherwell. IOAN AFAN.

Enw'r awdur : KO'B
Dyddiad : 07-03-2014
....8:15pm ac iddo barhau am tua 6 munud cyn idd';n raddol ddiflanu ac iddi gymylu drosodd. Hefyd oedd 'na ryw ychydig o symudiad ar dop y rhan coch, debyg i ddangosydd graffeg ar beiriant sain yn dangos y cerddoriaeth yn mynd yn uwch ac yn is.

Enw'r awdur : Alun Williams
Dyddiad : 04-03-2014
llun gwych Keith, llongyfarchiadau.

Enw'r awdur : Keith O'Brien
Dyddiad : 03-03-2014
Lwc mul i mi cael nhw - o'n i'n tynnu lluniau Orion ac ati i gyfeiriad y de pan bu i mi droi rownd a gweld yr olygfa ffantastig unwaith meWn oes yma! Petawn i wedi cario ymlaen i dynnu lluniau fel o'n i 'swn i wedi methu'r cyfan a hynny heb wybod fod o'n digwydd!


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery