Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwyfyn bwu llwydfelyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 16 o 110 Blaenorol    Nesa

Aurora Trawsealis II
Aurora Trawsealis II 

Dyddiad cyhoeddi : 03-03-2014

Hits : 485

Yr aurora dros Trawsfynydd nos Iau 27/02/14.
Cyfrannwyd y llun gan Keith

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Keith O'Brien
Dyddiad : 03-03-2014
Lwc mul i mi cael nhw - o'n i'n tynnu lluniau Orion ac ati i gyfeiriad y de pan bu i mi droi rownd a gweld yr olygfa ffantastig unwaith meWn oes yma! Petawn i wedi cario ymlaen i dynnu lluniau fel o'n i 'swn i wedi methu'r cyfan a hynny heb wybod fod o'n digwydd!


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery