Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


pabell toddi saim ar gyfer gwneud cannwyllau brwyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 63 o 325 Blaenorol    Nesa

Balmoral a Gwynt y Mor
Balmoral a Gwynt y Mor 

Dyddiad cyhoeddi : 07-07-2015

Hits : 441

'Roedd hi i fod yn ddiwrnod pwysig yn Llandudno ar y 4ydd o Orffennaf gyda'r Mv Balmoral yn cario llwyth o deithwyr o Lerpwl i'r dref (tua 12.15), cyn rhoi cyfle i'r bobl leol fynd ar daith ar y llong o gwmpas Ynys Seiriol.


Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Yn anffodus, 'roedd y gwynt yn rhy gryf i'r llong lanio a throi'n l i gyfeiriad Lerpwl a wnaeth. Dyma lun a dynnais yn Llandrillo yn Rhos o'r llong ynghanol melinau gwynt 'Gwynt y Mr' ar ei ffordd yn l am Lerpwl! Rwan ta! Cwestiwn! Os ydi un ffan fach yn gallu creu cymaint o wynt oer mewn ystafell, a ydi'n deg gofyn a ydi'r 185 o felinau gwynt enfawr yma yn creu gwynt?
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Duncan Brown
Dyddiad : 09-07-2015
Yn fy marn i, yr ateb i dy gwestiwn Gareth ydi NAD yw twrbeinau gwynt yn cael eu pweru (yn wahanol i wyntyll neu ffan). Felly mae twrbinau gwynt yn debyg o arafu'r gwynt syn mynd drwyddynt. Mae ffan yn creu neu gyflumu y gwynt synd mynd trwyddo. Mae h'n fater o ble mae'r ynni yn dod.

Barn?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery