Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cnocell Fraith Fwyaf

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 49 Nesa

Be di hwn?
Be di hwn? 

Dyddiad cyhoeddi : 25-01-2015

Hits : 481

Tynnais y llun yma efo lens macro.

Felly oes na unrhyw un am ddyfalu be sydd yn y llun?
Cyfrannwyd y llun gan Gwyn Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Gwyn Williams
Dyddiad : 29-01-2015
Cywir Duncan - mae'n bosbib gweld y celloedd unigol.

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x ydi'r lens. Dwi'n chwilio am fflach 'modrwy' rwan i'w osod o flaen y lens, er mwyn medru tynu lluniau trychfilod.

Enw'r awdur : Tom Jones
Dyddiad : 26-01-2015
Ia Hon ydi'r lens macro newydd ti wedi gael ia. Be ydi o ?

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 25-01-2015
Celloedd deilen o wair? DB


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery