Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Aderyn pal

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 17 o 33 Blaenorol    Nesa

Bedd Carnhuanawc
Bedd Carnhuanawc 

Dyddiad cyhoeddi : 16-10-2012

Hits : 1033

Bedd Carnhuanawc, ficer y plwyf Thomas Price, ym mynwent Eglwys Llanfihangel Cwmdu ger Crughywel SO180238, 15/10/2012. Roedd yn Gymro i'r carn a chydweithiodd gyda Arglwyddes Llanofer, Gwenynen Gwent, i adfer y defnydd o'r Gymraewg a phethau Cymreig gan gynnwys yr Eisteddfod yn yr ardal. Da oedd gweld bod Eisteddfod, er y rhan fwyaf o'r testunau yn saesneg, i'w chynal yn yr ardal yn fuan.
Cyfrannwyd y llun gan Ieuan Roberts

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery