Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


carlwm

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - adnabod yr anifeiliaid Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 447 o 634 Blaenorol    Nesa

Beth ydi hwn?
Beth ydi hwn? 

Dyddiad cyhoeddi : 07-07-2012

Hits : 353

Daliwyd y bore ma (06 07 2012) yn y trap yng ngardd Gwelfor, Waunfawr
Cyfrannwyd y llun gan DB

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : cofnod COFNOD
Dyddiad : 28-10-2012
Zeiraphera ratzeburgana
gwyfyn blagur sbriws
Gwelfor, Waunfawr
sh526601
06 Gorff 2012
Llun: http://www.llennatur.com/oneadmin/_files/photogallery/9bb34_bedihwn2gwelfor06072012.jpgEnw'r awdur : Bryan Jones
Dyddiad : 08-07-2012
Yr agosa fedrai i weld ydi -Zeiraphera ratzeburgana - gwyfyn blagur sbriws. Ond mae'n anodd. mae'n edrych i mi fel bod y llwyd ar yr adain dde yn mynd yn uwch i fyny na'r chwith. Heblaw hynny??????


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery