Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Bombus lapidarius?

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 18 o 49 Blaenorol    Nesa

Blaenau ffestiniog ddoe a heddiw
Blaenau ffestiniog ddoe a heddiw 

Dyddiad cyhoeddi : 14-02-2012

Hits : 1281

Diddorol clywed eich sgwrs am “ormod o goed? ar Galwad fore Sadwrn. Gwnaeth i mi gofio am y llun hwn. Yr oedd gennyf lun o Stiniog ar droad y ganrif ac es ati i dynnu un arall o’r `union` fan, yn 2005. Mae yn drawiadol cymaint mwy o goed sydd yna bellach.
(Yr adeilad mawr sydd i’w weld yn y llun gwreiddiol yw melin ble y gwneid byrddau ysgrifennu gyda llechfaen – fe’i llosgwyd mewn tân mawr yn 1912)
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Jones

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Paul Williams
Dyddiad : 16-02-2012
Mae ein ty ni yn llun 2
(un o'r tri sydd dan sgaffald enfawr yng nghanol y llun, wedi'i guddio
gan ffawydden ddeheuol roble, Nothofagus obliqua. Adeiladwyd y tai yma
ym 1904). Tai Ffordd Wynne, Ffordd Barwn, estyniad Ysgol y Moelwyn, a'r ganolfan hamdden ydi'r ychwanegiadau amlwg eraill. Mae'r hanner acer sydd heb ddatblygu'n goedwig rhwng y tai ac Afon Bowydd, wedi bod dan gynllun 'adfer coedwig' Tir Gofal ers 10 mlynedd ac yn dagfa o fwyar erbyn hyn, efo ambell helygen. Yn anffodus, mae clymog Japan wedi sefydlu yn yr afon hefyd. Mae'r tir ar flaen y llun wedi
newid hefyd tydi (Ben Banc, rhan gynta' Cefn Trwsgl); yn drwch o redyn
ungoes erbyn hyn, ac yn cael ei greithio'n flynyddol. Rhywbryd yn y ddau ddegawd ddwytha (dwi'n meddwl) codwyd ffens ar hyd ymyl y Garreg ddu (chwith y llun) ac fe dwchodd y grug yn arw, ond yn anffodus cafodd y llwyni Rhododendron eu traed yn y drws hefyd yn yr ardaloedd heb eu pori. Paul


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery