Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cudyll Coch

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 10 o 110 Blaenorol    Nesa

Blanced o gwmwl yn y pyreneau
Blanced o gwmwl yn y pyreneau 

Dyddiad cyhoeddi : 11-08-2015

Hits : 391

Golygfa o Punta Suelza - 9755 tr.- tua a Ffrainc. Cwmwl at y gorwel yn pob cyfeiriad yn Ffrainc. Dim o gwbl yn Sbaen.
Cyfrannwyd y llun gan Bernard Gillespie


I raddau, yr un fath fel pob blwyddyn yn Gorffennaf ac Awst efo Pyreneau fel wal, ond llawer mwy eleni achos y poethder llethol yn Sbaen, hyd yn oed yn uchel yn y Pyreneau.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery