Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Walrws

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 15 o 28 Blaenorol    Nesa

Bomiau Nwy
Bomiau Nwy 

Dyddiad cyhoeddi : 28-10-2014

Hits : 657

Rampiau a gafodd eu codi ar gyfer cael gwared o fomiau nwyon o faes awyr Llandwrog yn y 1950'au. Bomiau cafodd eu cludo o'r Almaen ar ol y rhyfel, a gafodd eu storio yn Llandwrog am gyfnod cyn eu taflu i'r mor yng ngogledd yr Iwerydd. Hanes yn llyfr Roy Sloane Tale of the Tabun. Rhain yn Cei Gwyn, rhwng Caer y Belan a Penrhyn Mulfran
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 30-12-2015
Tabun yn ol llyfr Roy Slane "ethyl NN-diemethylphosphor-oamidocyanidate, codenamed GA
G= tabun pur
A=tabun efo 20% o chlorobenzene

Y Tabun ddoth i Ddinas Dinlle, gan mai Prydain gymerodd gofal o hwnnw, ac fe aeth y Sarin i ofal yr Americannwyr.

Cael eu cludo i, a'u storio yn Dinas Dinlle cafodd y tabun mewn dros 20 o hangars ar hyd y maes awyr i gyd. Fe oedd yna bryderon fod peth po hwn wedi ei gladdu yno, ond does dim tystiolaeth, mater a godwyd yn y senedd gan Dafydd Wigley.

Dwi wedi cael mwy o dystioleth rwan, mae debyg mai offer ar gyfer magu cregyn gleision oedd y rhain.

Enw'r awdur : Math Williams
Dyddiad : 15-12-2015
Ydydch chi'n gwybod pa fath o nwyon oedd yn y bomiau?

Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 29-10-2014
SH444607

Enw'r awdur : Gol.
Dyddiad : 28-10-2014
CYFEIRNOD GRID?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery