Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Llyn Tecwyn Isaf

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 18 o 38 Blaenorol    Nesa

Bron y Fedw Uchaf
Bron y Fedw Uchaf 

Dyddiad cyhoeddi : 28-01-2012

Hits : 1327

Map yn dangos llefydd ar ochor y Wyddfa.
Fferm Bron y Fedw Uchaf Rhyd Ddu, Gwynedd.
Cyfrannwyd y llun gan Tom Jones


Cafwyd y wybodaeth yma a'r map gan Ritchard Ellis Griffiths a Megan ei wraig. Mae'r map yn rhoddi enwau rhannau o'r tir sydd ar ochor y Wyddfa i ni a henebion sydd arno. Cromlech, nid Cromlech fel yr adweunwn ni yw hon ond anferth o graig fawr gyda gofod oddi tani fel y gallwch fynd oddi tani yn hawdd. Cwt y myn, cwt wedi ei wneud a cherrig ac wedi ei doi a slabiau o gerrig yw hwn, byddai'r hen bobl yn hel y geifr i'r fan yma ac yn cau'r myn i mewn yn y cwt tra godri'r y geifr i gael y llefrith/llaeth. [Llun i ddod eto] Ffynnon y Wyddfa, yma mae hen adfeilion, sef hen stablau lle cedwid y mulod a fyddai yn cario mwynau i lawr i Llanberis mae'n debyg. Hefyd mae stablau uwchlaw llyn yr Arddu hefyd. Yr enw Pendist mawr a Chlogwyn y gloch gwelwch gerdd gan R.W.Parry am y Gigfran mae yn enwi'r man yma yn y gerdd. Y Gist llethr carregog yn symud sydd yma nid cist gerrig lle byddai claddedigaeth wedi bod [Scri]. Tybed oes eraill ag enwau ar eu llechweddau byddai eu cael fel hyn o fydd mawr i ni. Beth am dani.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery