Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cranc nofiol Pennant

Lluniau diweddaraf


Mewn blwch tylluan wen, Sir Fon


Gartref> ANIFAIL > Aderyn Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1182 o 1875 Blaenorol    Nesa

Brych y Coed a'r drych
Brych y Coed a'r drych 

Dyddiad cyhoeddi : 17-03-2012

Hits : 416

Tynnwyd y llun yma tu allan i Ysgol Tal y Bont, Conwy, yn ystod Tymor yr Haf,1984
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Byddwn yn parcio fy nghar yn iard yr ysgol, a byddai hwn yno mewn chwinciad ac yn treulio amser go hir un ai yn eistedd ar ben y drych, neu fel y gwelir yma, yn edrych arno'i hun. Gan ei fod yn bwyta llawer o aeron, byddai llawer o waith glanhau'r car bob gyda'r nos.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery