Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


cynhaeaf afalau yn Llydaw

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 13 o 38 Blaenorol    Nesa

Bwlchtuathre
Bwlchtuathre 

Dyddiad cyhoeddi : 02-07-2013

Hits : 764

Adfeilion hen ffermdy o'r enw uchod

SN883492.

Un o ddau lun
Cyfrannwyd y llun gan Bryan Jones


Dyma'r hanes cefais i am enw y fferm hon. Mae'r fferm yn sefyll ar un o'r ffyrdd y porthmyn yn yr ardal sy yn mynd am yr Epynt. Yn ol pob tebyg pan fyddai'r porthmyn o Sir Gar ar ei ffordd adre, pan fyddent yn cyrraedd y lle hwn byddent yn gweld bryniau Sir Gar ac felly teimlent yr oeddynt bron a fod adre, a dyna pam y galwyd yr enw ar y fferm.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery