Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Pibydd y dorlan

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 20 o 28 Blaenorol    Nesa

Caer Arhianrod??
Caer Arhianrod?? 

Dyddiad cyhoeddi : 04-03-2014

Hits : 567

Sylwi ar donau'r torri allan yn y mor rhwng Dinas Dinlle a Phontllyfni. Dim wedi sylwi ar hyn o'r blaen, meddwl mai cerrig a ballu wedi eu golchi ar Gaer Anrhianrod, ond tydwi ddim yn sicr.
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery