Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ciw deryn to

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 35 o 83 Blaenorol    Nesa

Chwydd ar ddeilen rhosyn gwyllt
Chwydd ar ddeilen rhosyn gwyllt 

Dyddiad cyhoeddi : 28-08-2013

Hits : 638

Chwydd pysen lyfn, smooth pea gall, ar ddeilen rhosyn gwyllt 8/8/13 yng ngwarchodfa Eyarth, Pwll Glas, SJ121545. Mae wedi ei achosi gan becwnen fechan Diplolepis nervosa sydd o'r un teulu ar un sydd yn achosi pincas robin goch, hefyd ar y rhosyn gwyllt
Cyfrannwyd y llun gan Ieuan Roberts

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Tom Jones
Dyddiad : 29-08-2013
Rwyf yn cymeryd mae yr un bach coch yw'r chwydd ac nid y ddwy belen goch fawr?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery