Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ty Uchaf Cwmystradllyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 34 o 83 Blaenorol    Nesa

Cnau Porth Neigwl
Cnau Porth Neigwl 

Dyddiad cyhoeddi : 10-01-2014

Hits : 644

Diolch i Felin Uchaf am y llun yma o'u tudalen facebook. Daeth yr hen gnau i'r golwg yn dilyn y stormydd y penwythnos diwethaf 4 a 5 Ionawr 2014. Mwy yma:- https://www.facebook.com/felin.uchaf.7
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Willaims drwy law Felin Uchaf

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 11-01-2014
Fasa'n dda cael gwybod be di'r ddamcaniaeth yngglyn a'r hen gnau. Ydi'r sampl yn dal yn y gyfa? Beth am ddyddiad radio carbon arnyn nhw? O ble daeth y cnau diweddar, ai rhai gwyllt ydyn nhw?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery