Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


rhywogaeth i'w chadarnhau

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 5 o 33 Blaenorol    Nesa

Cofeb i Maldwyn Thomos Cefn Bere Dolgellau
Cofeb i Maldwyn Thomos Cefn Bere Dolgellau 

Dyddiad cyhoeddi : 01-05-2015

Hits : 791

Cofeb i Maldwyn Thomas nawr gyda plac. Nid oedd y plac wedi ei wneud ddigon buan i'r diwrnod Dadorchuddio.
Mae hwn yn awr i'w weld yn blwch signal Pwll Penmaen.
Gwaith llaw yw'r blodau gan ferch o Brycheiniog ar plac gan saer gyda Parc Cenedlaethol Eryri.
Diolch i bawb fu yn gweithio ar y gwaith yma.
Cyfrannwyd y llun gan Tom Jones

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery