Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


sioncyn gwair

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Ffwng Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 13 o 281 Blaenorol    Nesa

Coprinellus micaceus cap inc gloyw
Coprinellus micaceus cap inc gloyw 

Dyddiad cyhoeddi : 11-08-2017

Hits : 181

Coprinellus micaceus cap inc gloyw, gwarchodfa natur Y Graig, Tremeirchion, Awst 9ed
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Iwan Roberts
Dyddiad : 22-08-2017
Efallai y mwyaf cyffredin o'r capiau inc. Daw enw'r teulu o'r ffordd mae'r tagellau yn troi yn ddu ag i hylif pan maent heibio eu gorau. Pan yn ifanc, mae gan y rhywogaeth yma ronynau bach sgleiniog ar y cap (fel mica - sy'n rhoi ail ran yr enw gwyddonol). Mae rhain yn tueddu i ddiflannu dros amser, ond maent i'w gweld yn glir ar un o'r capiau yn llun Alun (uchod).


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery