Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Bronwen y dwr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > coryn neu gopyn Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 12 o 33 Blaenorol    Nesa

Copyn hirgoes  Pholcus phalangioides
Copyn hirgoes Pholcus phalangioides 

Dyddiad cyhoeddi : 07-07-2013

Hits : 508

Dyddiad tynnwyd y llun: 27ain Mehefin
Cyfrannwyd y llun gan N.O Pitts


Dyma`r pry cop main sydd i`w weld yn ein cartrefi. Ni all fyw os ydi`r tymheredd yn disgyn yn is na 50 gradd ffarenheit. Mae ganddo we fler, ac yn ogystal a bwyta pryfaid, mae`n bwyta pryfaid cop eraill.
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : N.O.Pitts
Dyddiad : 12-07-2013
Lleoliad: Penygroes (SH471531)

Enw'r awdur : Richard Gallon
Dyddiad : 08-07-2013
It's Pholcus phalangioides - the daddy long legs spider. They only really occur indoors in the UK, but can easily kill and eat the larger house spiders using their silk to overpower them.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery