Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Corhedydd y Coed

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > coryn neu gopyn Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 11 o 33 Blaenorol    Nesa

Copyn hirgoes a`i epil.
Copyn hirgoes a`i epil. 

Dyddiad cyhoeddi : 27-07-2013

Hits : 456

Lleoliad: Penygroes (SH471531)
Dyddiad tynnwyd y llun: 21ain Gorffennaf
Cyfrannwyd y llun gan N.O.Pitts


Sylwais ar y copyn hirgoes yma yn dal pecyn bach taclus o`i flaen am rai dyddiau, gan feddwl mai bwyd ydoedd. Yn fuan wedyn, gwelais yr hyn a welir yn y llun uchod. Ac wedi meddwl, mae`n debyg mai wyau oedd cynnwys y pecyn yn cael eu gwarchod yn ofalus gan y rhiant. Erbyn hyn, mae`r rhai bychain ar wasgar ar nenfwd y stafell fyw a does dim son am y rhiant.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery