Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Lliwiau rhaeadr

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 20 o 38 Blaenorol    Nesa

Costau Teithio Bws
Costau Teithio Bws 

Dyddiad cyhoeddi : 24-01-2012

Hits : 1047

Enwau lleoedd ar daith bws o Gaernarfon i Rosgadfan.
Rhywun wedi clywed am Afon Reil?
Auction MArt R.G.Jones, efallai mai safle Tesco Caernarfon heddiw yw hwn.
Dyddiad 7 Tachwedd 1931
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams


Ia, Afon Reil? Awgrymiadau? Gol. 
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 25-10-2014
Ger y cyffordd SH505557 ydi Afor Reil. Reil o'r gair rail, sef y lein neu'r incen yn mynd i chwarel lechi yr Alexandria.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery