Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Pa Mursen?

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> CREIGIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 10 o 54 Blaenorol    Nesa

Cowjio
Cowjio 

Dyddiad cyhoeddi : 29-01-2015

Hits : 487

Llun allan o Canrif y Chwarelwr gan Emyr Jones yw hwn- hanes Chwarel Dinorwig.

Cyfrannwyd y llun gan GarethPritchard


Defnyddir 'cowjio' i dorri ffos ar dalcen y plyg i gael pen gwastad a solet o dan y cyn. Pan fyddai chwarelwr yn 'cowjio' byddai'n cadw ei bartneriaid bellter diogel oddi wrtho, neu y tu ol iddo rhag cael niwed i'w llygaid gan un o'r cannoedd o fan ddarnau oedd yn saethu fel bwledi oddi wrtho i bob cyfeiriad.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery