Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwesty yr Aber Falls Halt, Abergwyngregyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 146 o 641 Blaenorol    Nesa

Cragen anghyfarwydd
Cragen anghyfarwydd 

Dyddiad cyhoeddi : 17-08-2015

Hits : 336

Daeth cannoedd o'r cregyn hyn i'r lan yng Nghricieth - yn sownd i goedyn. Roedd na ddrewdod marwolaeth - gan bod llawer o'r anifeiliaid wedi marw. Pa rywogaeth ydynt tybed? - a ydynt wedi cael eu cludo o bell gan y mor?
Cyfrannwyd y llun gan Gwyn Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Gol.
Dyddiad : 18-08-2015
gwyrain neu grach y mor efallai: cliciwch ar hwn:

http://www.llennatur.com/oneadmin/photogallery/gallery.php?photo=Cragen-anghyfarwydd&category_id=72&parent_id=72&photo_id=1216&frompage=searchphoto&start=0&searchby=bytitle&seachcat=40&searchkey=gwyrain

neu hwn

http://www.llennatur.com/oneadmin/photogallery/gallery.php?photo=Cragen-anghyfarwydd&category_id=80&parent_id=80&photo_id=6322&frompage=searchphoto&start=0&searchby=bytitle&seachcat=40&searchkey=gwyran

Rhain oedd y cregyn yn sownd wrth y darn awyren ddar'u ddryllio yn ne Môr yr India, ac yn destun fforensig i#w adnabod.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery