Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Rhostog gynffonddu

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 25 o 83 Blaenorol    Nesa

Craith ar goeden yn Llanystumdwy
Craith ar goeden yn Llanystumdwy 

Dyddiad cyhoeddi : 09-12-2014

Hits : 581

Aethom am dro y pnawn yma [ddechrau mis Rhagfyr?] ar hyd yr afon Dwyfor (i fyny o fedd LG). Gwelsom goeden fawr efo anferth o "graith" ffres arni - o'r gwaelod, reit i fyny'n uchel. Tydym erioed wedi gweld y fath beth... Ai ôl cael ei tharo gan fellten oedd hyn tybed???

Cyfrannwyd y llun gan Gareth Jones


Pryd oedd y stormydd mellt a tharannau diwethaf yn nghyffiniau Llanystumdwy tybed. Ai coeden pinwydd yr Alban ydyw? DB
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur :  Tom Jones
Dyddiad : 12-12-2014
Bu i ni drafod y goeden yma yn gyfarfod Cymdeithas Ted Breeze Jones neithiwr.
Doedd neb am roi ei law ar ei gallon a dweud mae Mellten oedd wedi taro'r goeden.

Daeth un hen wag hefo ateb sicir sef mae wiwer lwyd sydd yn gyfrifol gan iddi neidio o un goeden i'r llall fe fethodd ac aeth ei dannedd a'i hewinedd yn sownd a llithrodd i lawr ar ei hyd.
Sgwn i pwy oedd hwnnw.

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 09-12-2014
Dyma rai o credoau am fellt yn taro coed: 1) mae'r fellten pob amser yn taro'r brig, 2) mae'r fellten yn "dewis" y goeden uchaf pob tro, 3) mae'r fellten yn gadael ôl llosgi. Ydi rhain yn gywir pob amser, a beth yw'r dystiolaeth? A beth yw'r dystiolaeth yn yr achos hwn


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery