Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Torthau'r Tylwyth Teg (efallai)

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Artist Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 14 Nesa

Crawiau ymarferol, crawiau del?
Crawiau ymarferol, crawiau del? 

Dyddiad cyhoeddi : 03-12-2015

Hits : 375

Mae ffensus llechi, ffensus crawiau neu ffensus pileri (yn dibynnu ar yr ardal) yn rhan o'r tirlun DIWYDIANNOL ers yn fuan yn nghyfnod datblygu y diwydiant llechi yng ngogledd orllewin Cymru. Ni ddisgwylir i artistiaid (yn enwedig rhai sydd yn gweld Eryri fel tirwedd hardd) eu cynnwys mewn paentiadau yn fuan yn eu hanes. Cynigiaf mai dim ond ar ól i'r chwareli hyn ddechrau gwanhau yn economaidd y byddem efallai yn disgwyl i'r ffensus hyn gymryd eu lle yn y "dirwedd hardd". Felly, dyma enghraifft eitha cynnar (c. 1945) o ffensus llechi mewn paentiad yn dathlu tirlun Eryri. Tybed ai dyma'r darluniad cynharaf o ffens llechi wedi ei wneud o berspectif aesthetig?
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Paentiad gan John Piper yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery