Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Manhollti yn y wal

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 64 o 325 Blaenorol    Nesa

Cwmwl Lenticular yn Nulyn 30/6/2015
Cwmwl Lenticular yn Nulyn 30/6/2015 

Dyddiad cyhoeddi : 01-07-2015

Hits : 394

Bore dydd Mawrth Mehefin 30 2015

Drwy law a chaniatad y Donegal Weather Chanel ar Facebook

https://www.facebook.com/pages/Donegal-Weather-Channel/161588103950947?fref=photo
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams


Dyma y sylw efo'r llun ar Facebook LENTICULAR CLOUDS OVER DUBLIN THIS MORNING Lenticular clouds (Altocumulus lenticularis) are stationary lens-shaped clouds that form in the troposphere, normally in perpendicular alignment to the wind direction. As air flows along the surface of the Earth, it encounters obstructions. These are man-made objects, such as buildings and bridges, and natural features, like hills, valleys, and mountains. Altitude up to 12,000 m (up to 40,000 ft)
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery