Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


madfall dwr palmwyddog

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 3 o 38 Blaenorol    Nesa

Dathlu hefo Iolo
Dathlu hefo Iolo 

Dyddiad cyhoeddi : 27-07-2015

Hits : 547

'Roedd penwythnos Gorffennaf 25 a 26 yn achlysur arbennig yng Ngwarchodfa Natur Conwy gan fod 20 mlynedd wedi pasio ers pan agorwyd hi ac mae'n anhygoel sut mae wedi datblygu mewn cyfnod cymharol fyr.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Un o'r nifer faith o ddigwyddiadau oedd dadorchuddio cerflun o waith Simon O'Rouke, a welir yn y canol, gan Iolo Williams. Hefyd yn y llun mae Julian Hughes, rheolwr y warchodfa. Mae nifer o gerfiadau Simon bellach i'w gweld o gwmpas y lle.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery