Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Holyhead The mountain

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 25 o 28 Blaenorol    Nesa

Dinas Dinlle heddiw
Dinas Dinlle heddiw 

Dyddiad cyhoeddi : 23-02-2014

Hits : 624

Dinas Dinlle ar ol stormydd gaeaf 2014. O gymharu a'r llun arall, a dynnwyd tua'r 1920-30au, mae'r erydiad yn sylweddol. Ni allwn fynd i'r union lecyn ble tynnwyd yr hen lun i gael yr ongl iawn, gan nad yw'r rhan o'r boncen yno. Yr adeiladau yn yr hen lun sydd yma heddiw yw y gwesty ar y dde ger y traeth, yr adeilad pinc a'r hen Caernarfon Bay Hotel, yr adeilad mawr nesaf.
Cyfrannwyd y llun gan ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : ifor Williams
Dyddiad : 24-02-2014
Dinas Dinlle
Cymharu
Ar l y ty gwyn yn y pellter maer erydiad mwyaf wedi digwydd, gan fod yna waith sylweddol wedi bod yn mynd ymlaen dros y blynyddoedd i amddiffyn y traeth welwch yn y blaendir. Yn yr ail lun or 30/40au, maer ffordd ar lan y traeth yn dechrau golchi i ffwrdd, ac mae yna ffordd newydd wedi ei chodi gydar clawdd syn arwain heibio ir ty gwyn, (gwelwch y llun hynaf) maer ffordd hon yn arwain at y maes awyr ar Belan. Erbyn y 60au, roedd y ffordd agosaf ir mr wedi mynd yn llwyr. Cofiaf rhai yn dweud adeg hynny eu bod yn cofio dwy ffordd ar y traeth.
Erbyn heddiw, maer ffordd hon hefyd wedi diflannun llwyr yn dilyn stormydd gaeaf 2014. Yn yr 1980au fe adnewyddwyd y traeth, ac fe adeiladwyd ffordd newydd mymryn ymhellach or traeth yr holl ffordd at y maes Awyr, fe allwch weld y llinell yn troi ir dde ar l y ty gwyn yn y pellter. Mae Poncen Dinas wedi dioddef erydu enbyd yn y 50 mlynedd ddiwethaf.
Oes gennych chwi atgofion?Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery