Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cactai

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 17 o 49 Blaenorol    Nesa

Dirgelwch Sea Fox 1
Dirgelwch Sea Fox 1 

Dyddiad cyhoeddi : 28-04-2012

Hits : 924

DIRGELWCH SEA FOX1
Os edrychwch chwi allan i’r mor o’r promenad yn Llandudno (ers Ebrill 19) fe welwch draw ymhell ar y gorwel rhywbeth sy’n ymddangos fel bloc yn codi o’r dwr. O edrych drwy sbieinddrych fe welwch mai math o lwyfan yw.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Rhaid wedyn oedd mynd ar wefan www.shipais.com i ddarganfod mwy! Y Sea Fox 1 yw ei henw. Adeiladwyd hi ym 1979 ac mae i fod i allu wrthsefyll stormydd garw a gall weithio hyd at ddyfnder o 40 metr. Ei maint yw 40m x40m x 2.9m ac o 3293 tunnell. Mae iddi le ar gyfer 75 o weithwyr a chafodd ei chyfleusterau eu huwchraddio yn 2009. Gyda chyfleusterau ysbyty a man glanio hofrenydd Sikorsky, mae’n dipyn o gampwaith! Rwan ta, maent wedi dechrau ar y gwaith o godi melinau gwynt ‘Gwynt y Mor’ ac os edrychwch chwi ar y map, dydi hi unlle’n agos i’r rhan honno. Dim ond y Stanislav Yudin sy’n ymddangos yn gweithio ar y cynllun hwnnw. Ar pa berwyl mae’r Sea Fox 1? Ydi arfordir Gogledd Cymru am gael ei lygru gan fwy o weithgareddau amheus? Oes yna atebion?
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : iforwilliams
Dyddiad : 01-05-2012
Mwy o wybodaeth a'r gallu i chwyddo mapaiu yma er mwyn adnabod cychod ac ati, yn cynnwys pa mor beryg yw'r llwyth.
http://www.marinetraffic.com/ais/


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery