Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


cryman bach...

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 14 o 33 Blaenorol    Nesa

Dr Goronwy Wynne wedi derbyn y fedal wyddoniaeth.
Dr Goronwy Wynne wedi derbyn y fedal wyddoniaeth. 

Dyddiad cyhoeddi : 11-08-2014

Hits : 861

Ymddiheuraf am ansawdd y llun.
Cafodd Dr Goronwy Wynne ei urddo a'r Fedal Wyddoniaeth yn Eisteddfod Sir Gar 2014. Hyn wedi i'r Gymdeithas roddi ei enw ymlaen.

Llongyfarchiadau mawr eto I Goronwy Wynne ar ei anrhydedd.

Gobeithio fod gan rhywyn lun llawer gwell na mi y cawn eu fenthyg i'w roi yn y Naturiaethwr nesaf.
Cyfrannwyd y llun gan Tom
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery