Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Wal adeilad, chwarel Bwlch Cwm Llan 3, Yr Wyddfa

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 15 o 33 Blaenorol    Nesa

Duncan Brown yn wisg las wedi ei urddo i'r orsedd
Duncan Brown yn wisg las wedi ei urddo i'r orsedd 

Dyddiad cyhoeddi : 11-08-2014

Hits : 747

Llongyfarchiadau mawr i'n Golygydd am gael ei urddo i'r orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar eleni 2014.

Mae'r goban las yn ei siwtio i'r dim.
Cyfrannwyd y llun gan Tom

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Netta Pritchard
Dyddiad : 13-08-2014
Llongyfarchiadau

Enw'r awdur : Alun Williams
Dyddiad : 12-08-2014
Llongyfarchiadau Duncan


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery