Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwennol y Bondo

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 8 o 38 Blaenorol    Nesa

Duncan a Pigos
Duncan a Pigos 

Dyddiad cyhoeddi : 03-06-2013

Hits : 751

Duncan yn dangos danadl poethion i'r plant ar daith Edward Llwyd prynhawn Sul Mehefin 2 2013 ar lan yr Afon Seiont.
Pigos oedd enw plant Caernarfon ar y danadl poethion.
Cyfrannwyd y llun gan Emrys Jones

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 04-06-2013
PIGOS meddai Emrys yw gair Caernarfon am ddanadl poethion


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery