Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


pa gacwn?

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 5 o 49 Blaenorol    Nesa

Eglwys Betws Garmon a Betws Inn 1883
Eglwys Betws Garmon a Betws Inn 1883 

Dyddiad cyhoeddi : 30-09-2013

Hits : 734

Llun o eiddo teulu Williams, Gilwern Uchaf, Rhostryfan, gyda diolch am y cyfle i'w gopio. Y dyddiad o dan y llun mewn ysgrifen copperplate yw 10 Awst 1883.. Bettws Garmon photographed by I. Ninsley sydd odditano.
Cyfrannwyd y llun gan Gwilym Lloyd Williams > Duncan Brown


Dyma'r argraffiadau cyntaf: mae cledrau rheilffordd ar y gwaelod-de. Nis yw tyllau mwynglawdd haearn Moel Eilio wedi eu creu. Mae cof-golofn Owain Gwyrfai yn ymddangos fel ei fod yno ond angen gwirio hwnnw. Bu farw yn 1874 naw mlynedd cyn tynnu'r llun. Dydd Gwener oedd y 10 Awst 1883. Mae'r bobl yn ei gwisg "dydd Sul" - achlysur arbennig? Os ydi'r dyddiad yn iawn ffrwydrodd llosgfynydd Karakatoa tair wythnos wedyn.
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Wikipedia am hanes y lein yn y llun
Dyddiad : 01-10-2013
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Wales_Narrow_Gauge_Railways

Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 01-10-2013
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Wales_Narrow_Gauge_Railways

Ddoth y bobl allan gan wybod fod yna rhywun yn tynnu llun, neu bod y ffotograffydd wedi gofyn iddynt?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery